Tietosuojaseloste

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Henkilötietolaki (523/1999), 10§ ja 24§

REKISTERIN NIMI

My Hemp Tree Oy asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Tämä Tietosuojakäytäntö auttaa verkkopalvelumme käyttäjiä (”Sinä” tai ”Käyttäjä”) ymmärtämään, mitä henkilötietoja ja muita tietoja My Hemp Tree Oy kerää verkkopalvelussaan, ja miten käsittelemme näitä tietoja.

Tietosuojakäytäntöä sovelletaan My Hemp Tree Oy -verkkopalvelun käyttöön. Jos palvelun käyttäjä ei hyväksy tätä tietosuojakäytäntöä, kyseistä palvelua ei tule käyttää.

”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoja, joista yksittäinen Käyttäjä on tunnistettavissa. My Hemp Tree Oy voi kerätä myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä. My Hemp Tree Oy voi myös luoda tällaisia ei-henkilökohtaisia tietoja poistamalla sellaisen osan henkilötiedosta, josta yksittäinen henkilö on tunnistettavissa.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

My Hemp Tree Oy kerää vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat relevantteja tässä tietosuojakäytännössä määriteltyjen tarkoitusten täyttämiseksi.

My Hemp Tree Oy voi käsitellä henkilötietoja käyttäjätilien luomiseen, verkkopalvelun käyttämiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen; verkkopalvelun käytön tilastoimiseen; käyttäjien tavoittamiseen; markkinointi- ja mainosmateriaalin lähettämiseen käyttäjille; My Hemp Tree Oy muiden tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen; verkkopalveluiden markkina- ja muiden tutkimusten ja raporttien tekemiseen.

My Hemp Tree Oy on sitoutunut noudattamaan Suomen henkilötietolakia sekä muita toimintaansa sovellettavia lakeja ja muita asetuksia ja säädöksiä, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. My Hemp Tree Oy henkilöstö on velvoitettu pitämään kaikki henkilötiedot ehdottoman luottamuksellisina.

Kehittääkseen verkko- ja mobiilipalveluitaan My Hemp Tree Oy voi käyttää kolmansien osapuolten tarjoamia työkaluja, kuten MailChimpiä ja Googlen palveluita.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Laskutus ja toimitusosoite
 • Puhelinnumero
 • Tiedot käsitellyistä tilauksista
 • Ostoskoriin jääneet keskeneräiset tilaukset  
 • Verkkokauppaan kirjaantuminen asiakkaana
 • Tilausten lähetysten seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA SIIRTÄMINEN

My Hemp Tree Oy ei julkaise Käyttäjien henkilötietoja verkkopalveluissa. Palvelun Käyttäjä voi itse tehdä julkiseksi tietoja itsestään myös muille käyttäjille verkkopalveluissa, kuten kommentoimalla palveluiden sisällä tai käyttämällä nimeäsi verkkopalveluiden käyttäjänimenä/nimimerkkinä. My Hemp Tree Oy ei vastaa sellaisten tietojen tietosuojasta, jotka Käyttäjä päättää itse tuoda julki verkkopalveluiden sisällä.

My Hemp Tree Oy ei luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille markkinointi­-, markkinointitutkimus-, kysely- tai tietokantatarkoituksia varten. Henkilötietoja voidaan käyttää kohdistettuun mainontaan verkkopalveluiden sisällä, sekä palveluiden ja tuotteiden sähköpostimarkkinointiin.

My Hemp Tree Oy voi käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia teknisten ratkaisujen ja palvelujen hankkimiseksi tallennettujen tietojen prosessointiin. Henkilötietoja voidaan jakaa tällaisten palveluntarjoajien ja kolmansien osapuolten kanssa siinä laajuudessa kuin se on tarpeen verkkopalveluiden ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja tarjoamiseksi. My Hemp Tree Oy voi käyttää myös kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita, kuten sähköpostipalveluiden tarjoajia, luottokorttiyhtiöitä, data-analyysi- ja yhtiötietojen tarjoamispalveluita. My Hemp Tree Oy jakaa henkilötietoja edellä mainituille vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen näiden palveluiden tarjoamiseksi. My Hemp Tree Oy ei vastaa näiden kolmansien osapuolten toimista tai laiminlyönneistä.

My Hemp Tree Oy voi jakaa ei-henkilökohtaisia tietoja (kuten anonyymiä dataa Käyttäjistä; verkkopalveluihin ohjanneiden sivustojen osoitteita ja verkkopalveluista poistumiseen käytettyjä osoitteita; laitealustatyypeistä: verkkopalveluden käytöstä, kuten linkkien, ikonien tai kuvien klikkauksista ja niin edelleen) kolmansien osapuolten kanssa avustaaksemme näitä ymmärtämään tiettyjen sisältöjen käyttötapoja. Erityisissä poikkeustilanteissa henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tilanteissa, jossa voimassa oleva laki tai asetus taikka muu viranomaisen määräys niin vaatii, taikka verkkopalvelun käyttöehtojen valvomiseksi ja varmistamiseksi sekä verkkopalveluiden turvallisuuden takaamiseksi.

My Hemp Tree Oy voi luovuttaa henkilötietoja mahdollisen yrityskaupan tai liiketoimintakaupan yhteydessä, jossa My Hemp Tree Oy tai sen liiketoiminta tai näiden osa myydään tietojen vastaanottajalle.

My Hemp Tree Oy ei ole vastuussa kolmansien osapuolten toimista (mukaan lukien ihmiset, yhtiöt ja palvelut), kolmansien osapuolten nettisivustojen sisällöstä, Käyttäjän kolmansille osapuolille antamien tietojen käyttämisestä, tai mistään muista tuotteista tai palveluista, joita kolmannet osapuolet voivat tarjota.

Rekisterinpitäjän nimeäminä henkilötietojen käsittelijöinä My Hemp Tree Oy ovat:

 • Shopify - Verkkokaupan toimittaja
 • Logitrail Oy, logistiikan, kuljetuksen ja varastopalveluiden tarjoaja Yhteystiedot: Ojakatu 3, 21200 Raisio
 • Alpi Eesti OÜ, logistiikan, kuljetuksen ja varastopalveluiden tarjoaja: Yhteystiedot: Alpi Eesti OÜ ,Reg.no.: 11242290 Loomäe road 8, 75306 Lehmja, Rae parish, Harju

Yhteystiedot ja aineiston hallintaan liittyvät pyynnöt alihankkijoille tulee esittää rekisterinpitäjälle kirjallisesti.  

HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN

Henkilörekisteriä ylläpidetään ulkoisen palveluntarjoajan ja My Hemp Tree Oy:n asianmukaisesti suojatulla palvelimella. Näihin suojauksiin kuuluu muun muassa salasanasuojaus, joka mahdollistaa tallennettuun tietoon pääsyn vain My Hemp Tree Oy:n työntekijöille sekä näiden yhteistyökumppaneille, joille My Hemp Tree Oy on antanut tätä varten nimenomaisen valtuutuksen. Rekisteriä suojataan asianmukaisesti alan standardien mukaisesti sekä teknisten ja organisatoristen suojausjärjestelmien avulla. Vaikka My Hemp Tree Oy tekee parhaansa keräämiensä tietojen suojaamiseksi, se ei voi taata tietojen olevan ehdottomalla varmuudella turvassa niitä käsitellessä, lähetettäessä taikka säilytettäessä. My Hemp Tree Oy tulee ilmoittamaan verkkopalveluissaan taikka muiden palveluidensa kautta mahdollisista tietoturvauhkista, jotka vaarantavat käyttäjän henkilötietojen turvallisuuden. My Hemp Tree Oy voi myös tilapäisesti sulkea verkkopalvelut henkilötietojesi suojaamiseksi.

EVÄSTEET JA MUUT KÄYTÖN SEURANTATYÖKALUT

Eväste on pieni tiedosto, jonka internetsivusto tallentaa sivuston vierailijan selaamiseen käyttämälle laitteelle, ja jonka vierailijan käyttämä selain tarjoaa internetsivustolle joka kerta tämän vieraillessa sivustolla uudelleen. Evästeiden avulla sivusto voi esimerkiksi ylläpitää istuntoa (sivuston yksittäinen käyttökerta) sen käytön ajan. Evästeet eivät ole henkilötietoja, sillä niiden avulla ei voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää. Käyttäjän tietokoneelle siirretyt evästeet eivät myöskään mahdollista osallistujan kiintolevyllä olevien tietojen tutkimista.

My Hemp Tree Oy käyttää evästeitä tunnistaakseen ja seuratakseen sivustonsa vierailijoita, heidän verkkopalveluiden käyttöä sekä käyttötottumuksia parantaakseen verkkopalvelun laatua, mukautuvuutta ja tarjotakseen suosituksia, sekä kehittääkseen verkkopalvelua edelleen. Käyttäjät, jotka eivät halua evästeitä tallennettavan heidän laitteelleen voivat ennen verkkopalveluiden käyttämistä säätää heidän selaimensa kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä sillä seurauksella, että osa verkkopalvelun ominaisuuksista ei välttämättä toimi suunnitellulla tavalla ilman evästeiltä saatavia tietoja. Evästeiden lisäksi My Hemp Tree Oy voi käyttää tai ottaa myöhemmin käyttöönsä myös muita käytön seurantatyökaluja.

TARKASTUS - JA KIELTO-OIKEUS

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa häntä koskevat My Hemp Tree Oy:n rekisterissä olevat tiedot. Kun Käyttäjä haluaa käyttää tarkistusoikeuttaan, tulee hänen lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle alla mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjällä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi rekisteristä, mikäli tieto on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut. My Hemp Tree Oy tekee edellä mainittuja toimenpiteitä myös omasta aloitteestaan.

Sinulla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta My Hemp Tree Oy mainossähköposteja noudattamalla tällaisissa viesteissä olevia ohjeita postituslistalta poistamiseksi. Mikäli päätät olla vastaanottamatta mainossähköposteja, My Hemp Tree Oy voi edelleen lähettää Sinulle ei-mainonnallisia asiakasviestejä, kuten sähköposteja koskien käyttäjätiliäsi, verkkopalvelun tarjoamista tai My Hemp Tree Oy liiketoimintaa.

MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTEESEEN

My Hemp Tree Oy voi ajoittain muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä. Kaikki muutokset tullaan päivittämään verkkopalveluun, ja Käyttäjän tuleekin säännöllisesti tarkistaa tämä sivu mahdollisten tietosuojakäytännön muutosten johdosta. Muutoksista tiedotetaan myös erikseen verkkopalvelussa. Jatkamalla palveluiden käyttöä tällaisen muutoksen jälkeen hyväksyt muuttuneet Tietosuojakäytännön ehdot.

REKISTERINPITÄJÄ JA REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Käyttäjä voi milloin tahansa ottaa yhteyttä My Hemp Tree Oy alla olevaa osoitetta käyttäen:

My Hemp Tree Oy

Bryggmaninkatu 4

20740 Turku

info@myhemptree.fi

www.myhemptree.fi

Jussi- Pekka Väätänen